Các câu hỏi thường gặp

 • Khi máy tính tôi hỏng, dữ liệu của tôi có bị ảnh hưởng không?
 • Tôi có thể sử dụng máy quét mã vạch không?
 • Với hàng trả, tôi có phải làm thêm bước nhập kho lại món hàng đó một lần nữa không ?
 • Tôi muốn quản lý nhiều hơn 2 chi nhánh, Bpos hỗ trợ được không?
 • Hệ thống có hỗ trợ tính VAT khi tạo hóa đơn cho khách hàng không ?
 • Tôi có thể chỉnh sửa lại các hàng hóa trong hóa đơn đã bán không?
 • Nếu phần mềm chưa có tính năng tôi cần, công ty sẽ nâng cấp chứ? Chi phí như thế nào?
 • Có thể sử dụng Bpos từ máy tính khác, khi tôi không ở cửa hàng không?
 • Nếu không sử dụng phần mềm nữa tôi có thể tải dữ liệu về máy tính của mình không?
 • Khi tôi mở thêm chi nhánh thì dữ liệu có phải nhập lại không? Mức chi phí sẽ tính thế nào?
 • Làm thế nào để nhập dữ liệu vào phần mềm?
 • Cần có thiết bị gì để sử dụng Bpos?
 • Tôi cài đặt Bpos để sử dụng như thế nào?
 • Sau một thời gian, nếu bảng giá thay đổi tôi có phải trả thêm chi phí cho công ty không?
 • Chi phí nâng cấp phiên bản / bảo trì như thế nào?
 • Hiện tại công ty có bao nhiêu khách hàng sử dụng phần mềm?
 • Bản dùng thử miễn phí 14 ngày khác gì so với bản chính thức?
 • Phần mềm được sử dụng cho các loại hình cửa hàng nào?
 • Tôi có thể sử dụng máy in tem mã vạch không?
 • Sau khi đăng ký, Bpos có gửi xác nhận qua email?
 • Khách hàng có nhu cầu trả hàng thì hệ thống hỗ trợ như thế nào?
 • Ki ốt việt hiện tại đang hỗ trợ cách tính giá vốn cho sản phẩm như thế nào?
 • Tôi muốn thay đổi mẫu in phù hợp với ngành hàng của mình có được không?
 • Vì sao hệ thống báo lỗi: The server’s security certificate is not yet valid!
 • Tôi lo nhân viên của tôi không biết cách dùng?
 • Lịch trình bảo trì sẽ được diễn ra như thế nào?
 • Tôi có thể in hoặc xuất dữ liệu ra file không?
 • Dữ liệu của tôi có được an toàn không?
 • Khi đứt kết nối internet, tôi có dùng được phần mềm không?
 • Tại sao tôi đăng nhập thành công nhưng không vào được màn hình bán hàng?
 • Cách thức thanh toán như thế nào? Tôi có cần làm hợp đồng không?
 • Khi tôi mở thêm chi nhánh thì chi phí sẽ tính thế nào?
 • Chi phí sử dụng Bpos tính như thế nào?
 • Phần mềm này khác gì so với phần mềm cài đặt trên máy tính?
 • Làm thế nào để tôi có thể bắt đầu sử dụng Bpos?
 • Khi máy tính tôi hỏng, dữ liệu của tôi có bị ảnh hưởng không?
 • Tôi có thể sử dụng máy in tem mã vạch không?
 • Tôi có thể sử dụng máy quét mã vạch không?
 • Sau khi đăng ký, Bpos có gửi xác nhận qua email?
 • Với hàng trả, tôi có phải làm thêm bước nhập kho lại món hàng đó một lần nữa không ?
 • Khách hàng có nhu cầu trả hàng thì hệ thống hỗ trợ như thế nào?
 • Tôi muốn quản lý nhiều hơn 2 chi nhánh, Bpos hỗ trợ được không?
 • Hệ thống có hỗ trợ tính VAT khi tạo hóa đơn cho khách hàng không ?
 • Tôi có thể chỉnh sửa lại các hàng hóa trong hóa đơn đã bán không?
 • Nếu phần mềm chưa có tính năng tôi cần, công ty sẽ nâng cấp chứ? Chi phí như thế nào?
 • Có thể sử dụng Bpos từ máy tính khác, khi tôi không ở cửa hàng không?
 • Nếu không sử dụng phần mềm nữa tôi có thể tải dữ liệu về máy tính của mình không?
 • Khi tôi mở thêm chi nhánh thì dữ liệu có phải nhập lại không? Mức chi phí sẽ tính thế nào?
 • Làm thế nào để nhập dữ liệu vào phần mềm?
 • Cần có thiết bị gì để sử dụng Bpos?
 • Tôi cài đặt Bpos để sử dụng như thế nào?
 • Sau một thời gian, nếu bảng giá thay đổi tôi có phải trả thêm chi phí cho công ty không?
 • Chi phí nâng cấp phiên bản / bảo trì như thế nào?
 • Hiện tại công ty có bao nhiêu khách hàng sử dụng phần mềm?
 • Bản dùng thử miễn phí 14 ngày khác gì so với bản chính thức?
 • Phần mềm được sử dụng cho các loại hình cửa hàng nào?
Xem thêm

Tải Team Viewer

Công cụ hỗ trợ từ xa giúp kỹ thuật hỗ trợ bạn mà không cần phải có mặt tại cửa hàng.
 • Bạn có thể tải Team Viewer tại đường link: